Een bijzonder project in tien Groninger kerken

 april -oktober 2019

Ga naar de veuraaltied website

In tien oude Groninger kerken met daarin een historisch en goed bespeelbaar orgel, presenteerden we een voorstelling die een combinatie was van een orgelcompositie, andere muzikale bijdragen en een theatervoorstelling. De levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten vormden de basis voor het scenario van de voorstellingen.  Deze opzet was voor alle tien locaties hetzelfde, maar de voorstellingen werden op inhoud per locatie, samen met plaatselijke amateurs op maat gemaakt waardoor er tien unieke producties ontstonden.
Lokale amateurhistorici, Oudheidkamer of Historische Vereniging onderzochten wie er in de kerk of op het kerkhof begraven lag. Dit onderzoek leverde persoonlijke verhalen op en die vormden de rode draad van de voorstelling zoals die uiteindelijk in de kerk aan het publiek werd gepresenteerd. De verhalen werden verbeeld door acteurs en lokale amateurmusici hier en daar aangevuld door korte teksten van lokale dichters.
Een belangrijk onderdeel van het project waren de orgels in de kerken. Als Gronings erfgoed speelden ze een belangrijke rol in de sfeer- en toonzetting van de voorstelling, net zoals ze dat eigenlijk al eeuwenlang doen als concert- en begeleidingsinstrument bij diensten en bij rouw en trouw. Twee professionele en één amateurorganist werkten aan het project mee.
De keuze voor de compositie lag bij de Groninger orgeldeskundige én organist, Eeuwe Zijlstra. Hij kent de (on)mogelijkheden van de orgels. Per dorp werd gekeken of er lokale amateurmusici waren die voor een muzikale bijdrage  in het te spelen stuk geschreven konden worden. Zo hebben we nieuw werk aan het Groninger repertoire toegevoegd.

Amateur en professional

In het hele maak- en uitvoeringstraject speelde de samenwerking van amateurs en professionals een belangrijke rol. De deelnemende amateurs (musici, acteurs, vertellers,  dichters) profiteerden van de kennis en ervaring van de professionele begeleiders;  artistiek leider, regisseur, componist en organist. De amateurs werkten mee aan een voor hen nieuw concept van een multidisciplinaire voorstelling en vergrootten zo hun ervaring en eigen deskundigheid. Het project deed zo veel mogelijk een beroep op lokale amateurkunstenaars en verenigingen. Waren die er niet, dan werd in de nabije omgeving gekeken naar alternatieven. Stichting Pandeon zorgde voor professionele ondersteuning bij de productie van de tien voorstellingen. De artistieke leiding was in handen van Ben Smit.


In dit project werkte Stichting Pandeon samen met de Stichting Oude Groninger Kerken die in 2019 zijn vijftigjarig jubileum vierde. De uitvoeringsperiode van Veur Aaltied 2019, van april t/m oktober 2019, viel daarom samen met het jubileumprogramma van de SOGK.

Bekijk de Compilatie

Bekijk de Teaser