De mensen van Pandeon houden van cultuur en van het Noorden.

Noorderlingen hebben een sterke binding met hun regio en combineren creativiteit en ondernemerschap. Zij weten als geen ander dat cultuur verbindt, mensen samenbrengt en ieders wereld vergroot.


Pandeon werkt samen met mensen die initiatieven willen ontplooien en zoekt wegen om dat met hen mogelijk te maken.
Pandeon steunt op lokaal en regionaal niveau kunst- en cultuurprojecten, soms in combinatie met landschap, erfgoed en het sociale domein.
Pandeon begeleidt en adviseert, maar de uitvoering is en blijft in handen van de initiatiefnemers.
Pandeon erkent de meerwaarde van cultuurparticipatie voor de leefbaarheid in het noorden en zet zich daar actief voor in.

Pandeon realiseerde in het verleden o.a. het amateurkunstprogramma rond de viering van het jubileum van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en de uitgave van TerugBlick, een speciale editie van het Noordelijk theaterblad Blick. Sindsdien adviseert Pandeon diverse grote en kleinere initiatieven.

Pandeon realiseerde samen met enthousiaste mensen in tien Groninger dorpen en met steun van partner Stichting Oude Groninger Kerken, de eerste editie van het cultuur- en erfgoedproject Veur Aaltied. In de periode april t/m oktober 2019 presenteerde elk van die tien dorpen een unieke theatervoorstelling gebaseerd op de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten. De voorstellingen werden uitgevoerd in de eigen dorpskerk waarbij het orgel ook een rol speelde. Pandeon zorgde voor een professionele begeleiding van die tien producties. Kijk op www.veuraaltied.nl voor een impressie.

Pandeon werkt momenteel aan de uitvoering van de tweede editie van dit spraakmakende project.           
Dit keer doen er acht Groninger en twee Friese dorpen mee. De inhoudelijke opzet van het project blijft hetzelfde; de uitvoeringen staan gepland voor de periode april – oktober 2022. Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Âlde Fryske Tsjerken maken dit project mede mogelijk. Meer informatie op www.veuraaltied.nl

Pandeon werkte mee aan de invulling en vormgeving van het later wegens covid afgelaste programma  voor de viering van 75 Jaar Vrijheid in de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl.  Wel produceerde Pandeon zeven nieuwe Groninger Vrijheidsliedjes. Deze werden in het voorjaar van 2021 o.a. door RTV Noord breed onder de aandacht gebracht; inmiddels maken ze onderdeel uit van het Groningstalige repertoire en zijn ze regelmatig te horen op radio, TV en social media. Zie ook elders op deze site.

Pandeon werkte aan de voorbereiding van het theaterproject Diggelfjoer, waarmee de provincie Fryslân (bijna) ouderen en hun sociale netwerken wilde wijzen op het sociale belang van het behoud van zelfstandige en verkeersveilige mobiliteit. De productie van deze voorstelling is, mede vanwege de coronacrisis voorlopig stilgelegd.

Voorzitter

Rudi Slager
Haren

Secretaris

Veronica Stege
Zuidlaarderveen

Penningmeester

Johan Patje
Sauwerd

Bestuurslid

Elizabeth Kooy

Hurdegaryp


De naam Pandeon

De naam Pandeon is afgeleid van Pandion Haliaetus, oftewel de visarend. Een unieke, sterke en zelfstandige vogel die overal ter wereld te vinden is.