De mensen van Pandeon houden van cultuur en van het Noorden.

Noorderlingen hebben een sterke binding met hun regio en combineren creativiteit en ondernemerschap. Zij weten als geen ander dat cultuur verbindt, mensen samenbrengt en ieders wereld vergroot.
Pandeon werkt samen met mensen die initiatieven willen ontplooien en zoekt wegen om dat met hen mogelijk te maken.
Pandeon steunt op lokaal en regionaal niveau kunst- en cultuurprojecten, soms in combinatie met landschap en erfgoed.
Pandeon begeleidt en adviseert, maar de uitvoering is en blijft in handen van de initiatiefnemers.
Pandeon erkent de meerwaarde van cultuurparticipatie voor de leefbaarheid in het noorden en zet zich daar actief voor in.

Pandeon realiseerde in het verleden o.a. het amateurkunstprogramma rond de viering van het jubileum van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en de uitgave van TerugBlick, een speciale editie van het Noordelijk theaterblad Blick. Sindsdien adviseert Pandeon diverse grote en kleinere initiatieven.

Op dit moment werkt Pandeon, samen met enthousiaste mensen in tien Groninger dorpen, aan de realisatie van het cultuur- en erfgoedproject Veur Aaltied. In de periode april t/m oktober 2019 staan daarin tien Groninger dorpen, kerken, historische orgels en levensverhalen van overleden dorpsgenoten centraal in even zovele voorstellingen. Binnenkort leest u op deze pagina meer over dit project.

Voorzitter

Margot Blaauw
Veenwouden

Secretaris

Veronica Stege
Zuidlaarderveen

Penningmeester

Johan Patje
Sauwerd

Bestuurslid

Rudi Slager
Haren


De naam Pandeon

De naam Pandeon is afgeleid van Pandion Haliaetus, oftewel de visarend. Een unieke, sterke en zelfstandige vogel die overal ter wereld te vinden is.