De mensen van Pandeon houden van cultuur en van het Noorden.

Noorderlingen hebben een sterke binding met hun regio en combineren creativiteit en ondernemerschap. Zij weten als geen ander dat cultuur verbindt, mensen samenbrengt en ieders wereld vergroot.
Pandeon werkt samen met mensen die initiatieven willen ontplooien en zoekt wegen om dat met hen mogelijk te maken.
Pandeon steunt op lokaal en regionaal niveau kunst- en cultuurprojecten, soms in combinatie met landschap, erfgoed en het sociale domein.
Pandeon begeleidt en adviseert, maar de uitvoering is en blijft in handen van de initiatiefnemers.
Pandeon erkent de meerwaarde van cultuurparticipatie voor de leefbaarheid in het noorden en zet zich daar actief voor in.

Pandeon realiseerde in het verleden o.a. het amateurkunstprogramma rond de viering van het jubileum van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en de uitgave van TerugBlick, een speciale editie van het Noordelijk theaterblad Blick. Sindsdien adviseert Pandeon diverse grote en kleinere initiatieven.

Pandeonrealiseerde, samen met enthousiaste mensen in tien Groninger dorpen de eerste editie van het cultuur- en erfgoedproject Veur Aaltied. In de periode april t/m oktober 2019 stonden daarin tien Groninger dorpen, kerken, historische orgels en levensverhalen van overleden dorpsgenoten centraal in even zovele voorstellingen. Kijk op www.veuraaltied.nl voor een impressie.

Pandeon heeft momenteel de tweede editie van dit spraakmakende project in voorbereiding. Dit keer doen er acht Groninger en twee Friese dorpen mee. De inhoudelijke opzet van het project blijft hetzelfde; de uitvoeringen staan gepland voor de periode april – oktober 2022.

Pandeon werkte mee aan de opzet van het programma waarmee de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl in 2020 75 Jaar Vrijheid wilde vieren. Helaas gingen vanwege de corona-crisis de geplande publieksevenementen niet door. Wel produceerde Pandeon zeven nieuwe Groninger Vrijheidsliedjes. Deze worden in het voorjaar van 2021 o.a. door RTVNoord breed onder de aandacht gebracht. Zie ook "75 jaar vrijheid in Groningen".

Pandeon heeft momenteel de productie in voorbereiding van het theaterproject Diggelfjoer, waarmee de provincie Fryslân (bijna) ouderen en hun sociale netwerken wil wijzen op het sociale belang van het behoud van zelfstandige en verkeersveilige mobiliteit. Deze productie is, onder voorbehoud van financiering, begin 2022 in het kleine zalencircuit van Fryslân te zien.

Voorzitter

Rudi Slager
Haren

Secretaris

Veronica Stege
Zuidlaarderveen

Penningmeester

Johan Patje
Sauwerd

Bestuurslid

Vacant


De naam Pandeon

De naam Pandeon is afgeleid van Pandion Haliaetus, oftewel de visarend. Een unieke, sterke en zelfstandige vogel die overal ter wereld te vinden is.