Een bijzonder project in tien Groninger kerken

Ga naar de veuraaltied website

In tien oude Groninger kerken met daarin een historisch en goed bespeelbaar orgel, presenteren we een voorstelling die een combinatie is van een orgelcompositie, andere muzikale bijdragen en een theatervoorstelling. De levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten vormen de basis voor het scenario van de voorstellingen.  Deze opzet is voor alle tien locaties hetzelfde, maar de voorstellingen worden op inhoud per locatie, samen met plaatselijke amateurs op maat gemaakt waardoor er tien unieke producties ontstaan.
Lokale historici, Oudheidkamer of Historische Vereniging onderzoeken wie er in de kerk of op het kerkhof begraven ligt. Dit onderzoek levert persoonlijke verhalen op en die vormen de rode draad van de voorstelling zoals die uiteindelijk in de kerk aan het publiek wordt gepresenteerd. De verhalen worden verbeeld door acteurs, lokale amateurmusici en eventueel door korte teksten van lokale dichters.
Een belangrijk onderdeel van het project zijn de orgels in de kerken. Als Gronings erfgoed spelen ze een belangrijke rol in de sfeer- en toonzetting van de voorstelling, net zoals ze dat eigenlijk al eeuwenlang doen als concert- en begeleidingsinstrument bij diensten en bij rouw en trouw. 
De keuze voor de compositie ligt bij de Groninger orgeldeskundige én organist, Eeuwe Zijlstra. Hij kent de (on)mogelijkheden van de orgels. Per dorp wordt gekeken of er lokale amateurmusici zijn die voor een muzikale bijdrage  in het te spelen stuk geschreven kunnen worden. Zo wordt er nieuw werk aan het Groninger repertoire toegevoegd.

Amateur en professional

In het hele maak- en uitvoeringstraject speelt de samenwerking van amateurs en professionals een belangrijke rol. De deelnemende amateurs (musici, acteur-vertellers, dansers, dichters) profiteren van de kennis en ervaring van de professionele begeleiders;  artistiek leider, regisseur, componist/organist en choreograaf. De amateurs werken mee aan een voor hen nieuw concept van een multidisciplinaire voorstelling en vergroten zo hun ervaring en eigen deskundigheid. Het project doet zo veel mogelijk een beroep op lokale amateurkunstenaars en verenigingen. Zijn die er niet, dan wordt in de nabije omgeving gekeken naar alternatieven. De artistieke leiding is in handen van Ben Smit.

In dit project werkt Stichting Pandeon samen met de Stichting Oude Groninger Kerken die in 2019 zijn vijftigjarig jubileum viert. De uitvoeringsperiode van Veur Aaltied, van april t/m oktober 2019, valt daarom samen met het jubileumprogramma van de SOGK.

Bekijk de Teaser