De mensen van Pandeon houden van cultuur en van het Noorden.

Noorderlingen hebben een sterke binding met hun regio en combineren creativiteit en ondernemerschap. Zij weten als geen ander dat cultuur verbindt, mensen samenbrengt en ieders wereld vergroot.


Pandeon werkt samen met mensen die initiatieven willen ontplooien en zoekt wegen om dat met hen mogelijk te maken.
Pandeon steunt op lokaal en regionaal niveau kunst- en cultuurprojecten, soms in combinatie met landschap, erfgoed en het sociale domein.
Pandeon begeleidt en adviseert, maar de uitvoering is en blijft in handen van de initiatiefnemers.
Pandeon erkent de meerwaarde van cultuurparticipatie voor de leefbaarheid in het noorden en zet zich daar actief voor in.

Pandeon realiseerde in het verleden o.a. het amateurkunstprogramma rond de viering van het jubileum van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en de uitgave van TerugBlick, een speciale editie van het Noordelijk theaterblad Blick. Sindsdien adviseert Pandeon diverse grote en kleinere initiatieven.

Pandeon realiseerde samen met enthousiaste mensen in acht Groninger en twee Friese dorpen en met steun van partner Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Alde Fryske Tsjerken, in 2022 een pilot-editie van het cultuur- en erfgoedproject Veur Aaltied. Een project waarin dorpsbewoners samen met een aantal professionals een theaterstuk maakten én uitvoerden. Die uitvoering waarbij het orgel ook een rol speelde, was in de eigen dorpskerk. Pandeon zorgde voor een professionele begeleiding van die tien producties.

Pandeon werkt momenteel aan de uitvoering van een nieuwe editie van dit spraakmakende project. Dit keer doen er zes Groninger en vier Friese dorpen mee. De inhoudelijke opzet van het project heeft co-creatie, amateurs werken samen met professionals, als vertrekpunt. De uitvoeringen staan gepland voor de periode april – oktober 2025. Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Âlde Fryske Tsjerken maken dit project mede mogelijk.

Pandeon werkte mee aan de invulling en vormgeving van het later wegens covid afgelaste programma voor de viering van 75 Jaar Vrijheid in de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. Wel produceerde Pandeon zeven nieuwe Groninger Vrijheidsliedjes. Deze werden in het voorjaar van 2021 o.a. door RTV Noord breed onder de aandacht gebracht; inmiddels maken ze onderdeel uit van het Groningstalige repertoire en zijn ze regelmatig te horen op radio, TV en social media. Zie ook elders op deze site.

Pandeon produceerde in 2023 de spraakmakende locatie-theatervoorstelling Timmertje over het leven en de idealen van schaatslegende Marianne Timmer. In haar geboorteplaats Hoogezand-Sappemeer werd in een voormalige graanloods een ijsbaan nagebouwd. Met de sfeer van een ijsbaan creëerden we een magische plek waar schaatsers hun rondjes draaiden op de vrolijke klanken van het dweilorkest. Op deze plek namen gebeurtenissen onverwachte wendingen nemen, zagen we opmerkelijke personages en leidde de tijd een eigen leven. De voorstelling Timmertje liet zien dat je met positiviteit, lef en doorzettingsvermogen tegenslagen overwint en succesvol wordt. En dat álles kan! Zo’n 3000 bezoekers zagen tussen 17 en 21 december 2023 deze succesvolle voorstelling. Voor veel bezoekers was dit de eerste keer dat ze een theatervoorstelling bezochten.

Voorzitter

Rudi Slager
Haren

Secretaris

Veronica Stege
Zuidlaarderveen

Penningmeester

Johan Patje
Sauwerd

Bestuurslid

Elizabeth Kooy

Hurdegaryp


De naam Pandeon

De naam Pandeon is afgeleid van Pandion Haliaetus, oftewel de visarend. Een unieke, sterke en zelfstandige vogel die overal ter wereld te vinden is.